Bezpečnostné informácie pre majiteľov sušičiek Beko DCU 7330

Zadejte Vaše výrobné číslo a hneď overíme, či sa tento problém týka práve Vašej sušičky. Kde nájdem výrobné číslo?

   


Kde nájdem výrobné číslo na mojej sušičke?

Výrobné číslo začína číslami 13,12,11 alebo 10 a môžete ho nájsť po otvorení dvierok, je umiestené na prednej časti krytu.