Obľúbené 0 Porovnanie 0

Podmienky 10-ročnej záruky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDĹŽENEJ ZÁRUKY

 1. Produkt musí byť zaregistrovaný on-line na extwarranty.beko.com do 90 dní od dátumu zakúpenia.

 2. Táto záruka platí iba v krajine, v ktorej bol produkt zakúpený.

 3. Záruka platí na nasledujúce špecifické časti:

  • ProSmart invertorový motor práčky Beko má záruku 10 rokov od dátumu zakúpenia.

  • ProSmart invertorový motor chladničky Beko má záruku 10 rokov od dátumu zakúpenia.

  • ProSmart invertorový motor umývačky Beko má záruku 10 rokov od dátumu zakúpenia.

  • Záruka sa vzťahuje na jeden bezplatný náhradný diel. Nevzťahuje sa na cenu práce a prepravy.

 4. Certifikát o registrácii bude považovaný za neplatný pokiaľ nie je úplný či je pozmenený alebo poškodený.

 5. Zamestnancom servisu musí byť pri podaní žiadosti o záruku predložený Certifikát o registrácii spoločne s dokladom o kúpe.

 6. Tato záruka platí iba pre pôvodného kupujúceho a nie je prenositeľná na žiadnu tretiu stranu.

 7. Naše rozhodnutie týkajúce sa všetkých otázok súvisiacich so sťažnosťami na defekty buď v spracovaní alebo materiáloch je konečné a záväzné a kupujúci súhlasí, že sa bude takým rozhodnutím riadiť. Akákoľvek jednotka alebo chybná časť, ktorá bude nahradená, sa stane majetkom Beko.

 8. Tato záruka podlieha nasledujúcim obmedzeniam a výnimkám:

  • Porucha alebo poškodenie v dôsledku vyššej moci, požiaru, občianskych nepokojov a/alebo nehôd.

  • Závady spôsobené použitím nesprávneho elektrického napätia a/alebo následným poškodením z nedbalosti a/alebo nesprávnym použitím.

  • Použitie iné ako v návode na používanie.

  • Opravy nutné v dôsledku neoprávnenej opravy alebo nesprávnej inštalácie, ktorá nesplňuje požiadavky obsiahnuté v návode na používanie.

  • Produkty použité v komerčných alebo nebytových priestoroch.