Obľúbené 0 Porovnanie 0

Kam sa obrátiť pre pozáručný servis?

Kontakt na najbližší autorizovaný servis Beko k miestu vášho bydliska vám dáme na našej zákazníckej linke alebo prostredníctvom e-mailu na beko@beko.cz.

1200x400_SK